تبلیغات
عمران و تصفیه - کلیپ ساخت ساختمان ۳۰ طبقه در ۱۵ روز
کلیپ ساخت ساختمان ۳۰ طبقه در ۱۵ روز

کلیپ ساخت ساختمان ۳۰ طبقه در ۱۵ روز

اکنون چین لقب سازندگان فوق سریع دنیا را یدک می کشد. سازندگان چینی موفق شدند کار ساخت یک هتل ۳۰طبقه، با مساحت ۱۸۳،۰۰۰مترمربع را در ۱۵ روز یا ۳۶۰ساعت تمام کنند.

متخصصین چین به چنین دستاورد بزرگی بدون آسیب کارگران رسیدند. هتل آرک در کنار دریاچه دنگتینگ در استان هونان توسط گروه برود،یک شرکت ساختمانی چینی ساخته شد که متخصص در طراحی مقاوم است.

آکادمی تحقیقات ساختمانی چین با انجام آزمایش اعلام کردند این ساختمان در برابر زلزله ۹ریشتری مقاوم است. تمامی مصالح استفاده شده در ساختمان، پیش ساخته بود. سازندگان در مدت ۴۶ ساعت ساختار اصلی ساختمان و در مدت ۹۰ ساعت بخشهای دیگر را به اتمام رساندند.ساختمان دارای عایق صوتی و حرارتی است. با اینکه سازندگان طول شب را کار نمیکردند اما بعضا ساعت ۱۰ شب آماده خوردن ناهار میشدند. رکورد قبلی این گروه ساخت یک ساختمان ۱۵طبقه در ۶ روز بود.

دانلود

 كلمات كلیدی : عمران ، عمومی ، آموزشی ،